Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα βλέποντας, έχοντας πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες ή υπηρεσίες που προσφέρονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους του παρόντος και δεσμεύεται νομικά από αυτούς. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλει να μην κάνει χρήση αυτού. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του, γνωρίζει και συγκατατίθεται σε νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον ίδιο και το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα η οποία διέπεται από τους αναγραφόμενους όρους. Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.Οι όροι του παρόντος υπερισχύον κάθε προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας ή συμφωνίας μεταξύ των μερών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, του υπολογιστικού κώδικα, των προϊόντων διανοίας, λογοτύπων, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, μουσικής, ακουστικού και οπτικοακουστικού υλικού, υλικού οπτικομαγνητικής εγγραφής, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα  και των αδειούχων του και διέπονται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Ειδικότερα, κάθε πληροφορία του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί είτε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων», ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών, είτε παρατίθεται με την άδεια του δημιουργού του.

Απαγορεύεται ρητά αλλά όχι περιοριστικά η αντιγραφή, αποθήκευση, επεξεργασία, μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, η γενική ή μερική προσαρμογή, “φόρτωση” (download), πώληση, έκδοση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναδιανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, αναπαραγωγή, δημόσια προβολή του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή του υλικού που περιέχεται σε αυτόν σε κάθε μορφή και είδος μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα .

Το  Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δεν παραχωρεί κανένα άλλο δικαίωμα σχετικό με το ηλεκτρονικό κατάστημα ή το υλικό που περιέχεται σε αυτό. Με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος του kelliotika.gr.

Τα προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και φέρουν οι φορείς αυτοί τη σχετική ευθύνη περί της προστασίας των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Το kelliotika.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την όποια γενική ή μερική προσαρμογή, επεξεργασία, τροποποίηση, μετατροπή, αντιγραφή, πώληση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναδιανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, αναπαραγωγή, δημόσια προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών άλλων εταιριών από τους χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς χορήγηση άδειας από τον ιδιοκτήτη.

Συλλογή πληροφοριών

Απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη ή μη, συστηματική ή μη συλλογή πληροφοριών από τον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Αίτηση για άδεια χρήσης του υλικού

Αίτηση για άδεια χρήσης του υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας του  Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα υποβάλλεται στο info@kelliotika.com ή στη διεύθυνση Ιερ. Κελ. Γεννήσεως της Θεοτόκου Καρυές Άγιο Όρος Τ.Κ. 63086

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του kelliotika.gr αποτελεί γι’ αυτό θέμα ύψιστης σημασίας. Σε περίπτωση καταπάτησης της πνευματικής ιδιοκτησίας του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα και χρήσης του υλικού που περιέχεται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα σε αντίθεση προς την παραπάνω περιγραφόμενη άδεια χρήσης του, το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα θα κινηθεί δικαστικά εναντίον του παραβάτη ακολουθώντας κάθε νόμιμη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων για αποκατάσταση της ζημίας, καθώς και άρση της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον επιβαρύνοντας τον παραβάτη με τα δικαστικά έξοδα.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή χρήση του υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα που δεν είναι σύμφωνη ή μπορεί να μην είναι σύμφωνη με την παραπάνω άδεια χρήσης, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@kelliotika.com ή στη διεύθυνση Ιερ. Κελ. Γεννήσεως της Θεοτόκου Καρυές Άγιο Όρος Τ.Κ. 63086

Υλικό που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα άλλων

Καθόσον το kelliotika.gr καμία πρόθεση δεν έχει και καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει για τη χρήση υλικού που παραβιάζει κάθε είδους πνευματικά δικαιώματα, σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή χρήση στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα υλικού που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα.