Θυμίαμα

  • Θυμίαμα καλείται από τα αρχαία χρόνια το αρωματικό ρετσίνι ή αλλιώς ”κόμμι” που βγαίνει από τις τομές που είναι χαρακωμένες στον κορμό του δέντρου λίβανος˙ εξ ου και λιβάνι! Είναι ένα από τα τρία δώρα που προσέφεραν οι τρεις Μάγοι στο νεογέννητο Θείο Βρέφος. Αναφέρεται στο κεφάλαιο Έξοδος της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα στις οδηγίες του Κυρίου προς τον Μωυσή για τον τρόπο παρασκευής θυμιάματος. Στο βιβλίο του Ησαΐα της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται ως ένα ιδιαίτερα πολύτιμο αγαθό μαζί με τον χρυσό. Τελευταία αναφορά για το θυμίαμα γίνεται στο βιβλίο ”Άσμα Ασμάτων” μαζί με τη σμύρνα.