Μοναστική Βιβλιοθήκη

  • Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο νους του ανθρώπου με δύο έργα γενικά πρέπει να ασχολείται: Με την ανάγνωση και την προσευχή. Επίσης ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί.” Γίνεται άγιος και ο αέρας με την ψαλμωδία…”