• Το μαλλί συμβολίζει την αμαρτολή φύση του ανθρώπου, το πλανηθὲν πρόβατο της παραβολής του Καλού Ποιμένα. Ο Κύριος παίρνει στους ώμους του το απολωλός πρόβατο για να τον σώσει, να τον καθαρίσει, να τον αγιάσει με την απέραντη Αγάπη Του η Οποία θεραπεύει κάθε ψυχική πληγή, γαληνεύοντας την πληγωμένη ανθρώπινη καρδιά.