Όροι πώλησης

Τιμές των πωλούμενων προϊόντων και πληρωμή

Οι τιμές των προϊόντων αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Λόγω του μεγάλου όγκου προϊόντων υπάρχει περίπτωση σφάλματος σχετικά με την τιμή του προϊόντος. Η επιβεβαίωση της τιμής γίνεται με την εκτέλεση της παραγγελίας και σε περίπτωση αλλαγής ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης ενημερώνεται γι’ αυτό.

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης αναλαμβάνειτην ευθύνη καταβολής τυχόντελωνειακώνδεσμών σε χώρες εκτός ΕΕ.

Στην τιμή των προϊόντων μπορεί να προστίθενται έξοδα αποστολής, για τα οποία θα ενημερώνεται ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης όταν καλείται να πληρώσει το κόστος της παραγγελίας.

Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα μπορεί να μην προβεί στην αποστολή και/ή να ακυρώσει την παραγγελία αν δεν έχει πραγματοποιηθεί πλήρως η πληρωμή των προϊόντων που περιέχονται σε αυτήν. Άμεσα με την ολοκλήρωση της παραγγελία του ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης θα ενημερωθεί με e-mail για την αγορά του.

Τρόποι πληρωμής

Το kelliotika.gr δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους :

  • Με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα
  • Με αντικαταβολή τη στιγμή που ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης θα παραλάβει τα προϊόντα.

Τρόποι αποστολής

Η παραλαβή της παραγγελίας του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Στο χώρο του από εταιρεία ταχυμεταφορών. Τα προϊόντα που αποτελούν μέρος της παραγγελίας θα αποσταλούν στη διεύθυνση που ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει ορίσει με υπηρεσία ταχυμεταφορών.

Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης θα ενημερωθεί άμεσα με e-mail για την αποστολή της παραγγελίας του.

Διαθεσιμότητα

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που περιέχονται στην παραγγελία του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεται με e-mail για τον ακριβή χρόνο αποστολής. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν ικανοποιούν τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη, αυτός θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα μέσω e-mail για την ακύρωση της παραγγελίας του σε 48 ώρες από τη στιγμή παραλαβής του e-mail ενημέρωσης του για την αλλαγή των όρων εκτέλεσης της παραγγελίας. Στην αντίθετη περίπτωση το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα θα εκτελεί κανονικά την παραγγελία του.

Ανωτέρα βία

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δε φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανόμενων αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενων των περιπτώσεων κακών καιρικών συνθηκών, πυρκαγιάς, πλημμύρας, έκρηξης, πολέμου, απεργίας, εμπορικού αποκλεισμού, πολιτικής αστάθειας, απεργίας μεταφορέων κ.α. Αν για λόγους ανωτέρας βίας το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δε δύναται παραδώσει τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα ενημερώνει τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη μέσω e-mail, προκειμένου αυτός να δηλώσει μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή του ενημερωτικού e-mail αν επιθυμεί, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Το kelliotika.grθα αποδεσμεύεται από τη συμφωνία πώλησης αν για λόγους ανωτέρας βίας δε δύναται να εκτελέσει την παραγγελία ή η εκτέλεση αυτής καθίσταται ασύμφορη για το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα.

Ακύρωση Παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση της διαδικασία παραγγελίας, η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μέχρι τη στιγμή αποστολής του mail επιβεβαίωσης για την αποστολή των προϊόντων. Μετά το χρονικό σημείο αυτό δεν θα είναι δυνατή η ακύρωση.Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Επιστροφές Προϊόντων

Ο χρήστης/πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγόρασε και παρέλαβε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας (λαμβανομένου υπόψη των περιορισμών που αναλύονται παρακάτω).

Για να προβεί ο χρήστης/πελάτης σε επιστροφή προϊόντων θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους και να συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης.

Στην περίπτωση παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων σε άριστη κατάσταση, ο χρήστης/πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε μορφής και φύσης, άμεσες ή έμμεσες που τυχόν προκληθούν στα προϊόντα κατά τη διαδικασία επιστροφή τους. Ο χρήστης/πελάτης φέρει την ευθύνη για την καλή κατάσταση των προϊόντων κατά την επιστροφή τους στο Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα καθώς ο ίδιος επιλέγει τον τρόπο αποστολής τους. Το kelliotika.gr συμβουλεύει τους χρήστες/πελάτες να χρησιμοποιούν για την επιστροφή των προϊόντων εταιρία ταχυμεταφορών για να είναι δυνατή η εποπτεία του επιστρεφόμενου πακέτου, αφού το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα θα εγκρίνει την επιστροφή των χρημάτων των επιστρεφόμενων προϊόντων μόνο αν και εφόσον τα προϊόντα φτάσουν σε άριστη κατάσταση και ελεγχθούν από το προσωπικό του περί αυτού.

Τα έξοδα αποστολής της αρχικής παραγγελίας δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επικοινωνήσει με το kelliotika.gr για επιστροφή των προϊόντων και δεν προβεί σε αυτήν, τα χρήματα δε θα επιστραφούν. Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα έχει δικαίωμα να ανακτήσει τα προϊόντα και να χρεώσει τον χρήστη/πελάτη για τυχόν έξοδα. Επιστροφές προϊόντων με έξοδα του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δε θα γίνονται αποδεκτές.

Επιστροφή χρημάτων

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, η επιστροφή των χρημάτων του θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημέρα που το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα θα παραλάβει τα προϊόντα και διαπιστώσει ότι αυτά βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους και ότι συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης.

Ακύρωση συμβολαίου

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δικαιούται να ακυρώσει κάθε σύμβαση πώλησης κατά τους παρόντες όρους πώλησης στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πληρωμής του συνολικού κόστους των προϊόντων της παραγγελίας κατά την πραγματοποίηση της ή σε κάθε άλλη περίπτωση που με οποιοδήποτε τρόπο ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης ενεργεί αντίθετα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους.

Επιπτώσεις ακύρωσης

Στην περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου, το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του χρήστη/πελάτη και ιδίως της υποχρέωσής του για αποστολή των προϊόντων που δεν έχουν αποσταλεί.

Αποποίηση ευθύνης

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. Τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα και οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με τα προϊόντα προέρχονται από τους προμηθευτές και αφορούν αυτούς. Σε καμία περίπτωση το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε μορφής και φύσης, άμεσες ή έμμεσες που τυχόν προκληθούν από χρήση των προϊόντων. Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δεν εγγυάται την εμπορευσιμότητα, καλή ποιότητα ή καταλληλότητα των προϊόντων για συγκεκριμένη χρήση.

Ελαττωματικά/λάθος προϊόντα

Στην περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανεβρεθεί ελαττωματικό προϊόν ή προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παραγγελία, ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή του. Μετά την επιστροφή του ελαττωματικού/λάνθασμέμου προϊόντος στο Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει τις παραπάνω δυνατότητες επιλογής:

  • δυνατότητα αντικατάστασής του προϊόντος με έξοδα αποστολής του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα ή
  • δυνατότητα απόκτησης πιστωτικών κουπονιών του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα ή
  • δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων του.

Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα αποζημίωσης.

Εγγυήσεις χρήστη/επισκέπτη/πελάτη. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης εγγυάται ότι:

  • βρίσκεται στη νόμιμη ηλικία και είναι νομικά ικανός για την υπογραφή νομικά δεσμευτικής συμφωνίας περί απόκτησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τους παρόντες όρους πώλησης.
  • οι πληροφορίες που παρέχει στο Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.

Τροποποίηση των όρων πώλησης του παρόντος

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης καλείται να ελέγχει συχνά την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές.